Polityka prywatności

Port Lotniczy Lublin S.A. przywiązuje szczególną uwagę do dokumentów takich jak polityka prywatności która reguluję ważne dla Nas aspekty związane z ochroną prywatności oraz danych osobowych użytkowników odwiedzających serwisy w domenie www.szkolenia-ochrona.pl. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić i odpowiednio zabezpieczać zbierane przez nas dane osobowe i stosować się do obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) (dalej: RODO).

Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Portu Lotniczego Lublin S.A. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Informacje podstawowe

Informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu jest Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (20-008) przy ul. Zesłańców Sybiru 6 (dalej: ADO). ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, można skontaktować się z nim pod adresem e-mail: iod @ airport.lublin.pl lub korespondencyjnie: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik.

Podstawa prawna i cel przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) z RODO, tj. prawnie uzasadnionym interesie.

Dane w formularzach

Serwis internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane zawarte w formularzach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a). Podanie danych osobowych przez osobę użytkującą serwis internetowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich gromadzenie oraz przetwarzanie i jest całkowicie dobrowolne. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika i są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe, które użytkownik przekazał ADO za pośrednictwem serwisu są wykorzystywane tak długo, jak jest to konieczne. Oznacza to, że ADO wykorzystuje dane osobowe użytkowników serwisu do momentu realizacji celu, w jakim dane te zostały zgromadzone, a po tym czasie do celów archiwalnych, zgodnie z przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi ADO, statystycznych lub do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z usługą, która wymagała od użytkownika podania jego danych.

Komu mogą być ujawnione dane osobowe

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Portu Lotniczego Lublin S.A. oraz podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu i jego zasięgu;
 2. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania;
 3. prawo do żądania usunięcia swoich danych;
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. przenoszenia swoich danych;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
 7. wniesienie skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
Informacja o plikach cookies
 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.szkolenia-ochrona.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.szkolenia-ochrona.pl Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 • Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach  serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.szkolenia-ochrona.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
Postanowienia końcowe

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Zarząd Portu Lotniczego Lublin S.A. W przypadku ewentualnych pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: iod @ airport.lublin.pl