Kwalifikowany
Pracownik
Ochrony

Kurs - Kwalifikowany Pracownik Ochrony

Kurs potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

 

Cena/osoba

1 kurs 2 zaświadczenia w cenie 1650 zł za osobę

Kurs realizowany jest również dla absolwentów uczelni wyższych dla których przewidziane są ceny promocyjne.

Organizacja Kursu

Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
18 grudnia 2013 roku
(Dz.U. 2013 poz. 1688)

Program Kursu:

Kurs obejmuje 245 godzin zgodnie z programem. Dla absolwentów uczelni wyższych kurs realizowany jest formie 225 godzin.

Regulamin kursu

Nabór na kurs trwa ciągle. Kurs rozpoczyna się z chwila zebrania minimum 10 zdeklarowanych uczestników kursu.

Uprawnienia

Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające go do uzyskania wpisu na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony.

  • Szkolenia i ochrona to Twoje Bezpieczeństwo zarówno firmowe jak i osobiste
  • Jesteśmy ekspertami w zakresie Bezpieczeństwa i Ochrony osób i mienia
  • Nasi pracownicy posiadają Międzynarodowe i Krajowe Uprawnienia w zakresie ochrony
  • Jesteśmy Zarejestrowaną Instytucją Szkoleniową wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  • Posiadamy Koncesję MSWiA w zakresie usług ochrony i mienia