Kurs doskonalący dla Kwalifikowanych Pracowników Ochrony

Kurs Doskonalący dla Kwalifikowanych Pracowników Ochrony

Kwalifikowany pracownik ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany raz na 5 lat przejść specjalistyczne szkolenie zawodowe uprawniające go do przedłożenia uprawnień. Kurs prowadzony jest zgodnie z wymogiem określonym w art. 38b ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu otrzymuje zaświadczenie uprawniające go do przedłużenia uprawnień związanych z wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia.

 

Cena/osoba

600zł/osoba

Organizacja Kursu

Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
15 stycznia 2016 r.
(Dz.U. 2016 poz. 103)

Program Kursu:

Kurs obejmuje 40 godzin zgodnie z programem kursu zawartym w rozporządzeniu określającym zakres realizacji szkolenia .

Regulamin kursu

Nabór na kurs trwa ciągle. Kurs rozpoczyna się z chwila zebrania minimum 10 zdeklarowanych uczestników kursu.

Uprawnienia

Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające go do przedłużenia wpisu na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony.