Ośrodek
Szkolenia Lotnictwa Cywilnego

Szkolenia z zakresu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

Realizowane szkolenia przygotowują pracowników firm prowadzących działalność lotniczą jak i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych (SUFO) do pracy w obsłudze i ochronie lotnictwa cywilnego.

Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego

Szkolenie o którym mowa w pkt. 11.2.2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998

Szkolenie okresowe operatorów kontroli bezpieczeństwa

Szkolenie o którym mowa w pkt 11.4.1 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998

Szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego

Szkolenie o którym mowa w pkt. 11.2.6 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998

Ponowna certyfikacja operatorów kontroli bezpieczeństwa

Szkolenie o którym mowa w pkt 11.3.1 lit. b załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998

Specjalistyczne Szkolenia Zawodowe

Szkolenie o którym mowa w pkt. 11.2.3.4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Szkolenie o którym mowa w pkt. 11.2.3.5 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Szkolenie o którym mowa w pkt.11.2.3.7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Szkolenie o którym mowa w pkt. 11.2.3.8 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998.

Pozwól,że pomożemy Ci zrealizować Twoje cele we właściwy sposób.